Duurzaamheid

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Met zijn allen staan we voor de grote uitdaging om ons grondstoffen- en energiegebruik te verduurzamen. Wij nemen de verantwoordelijkheid om hier een positieve bijdrage te leveren en zijn actief bezig met het beperken van onze impact op het milieu. We zetten ons in door het effect van onze activiteiten op het milieu, het publiek en de leefomgeving te bekijken en hier ons beleid op aan te passen.

CSR rapport

In het Corporate Social Responsibility (CSR) rapport doen wij verslag van de verschillende aspecten van ons maatschappelijk beleid.

Onderdeel van ons beleid is het 3 P’s concept:
  • People: zorg voor het welzijn van onze werknemers.
  • Planet: een zo milieuvriendelijk mogelijke bedrijfsvoering met CO2 reductie.
  • Profit: een positieve bijdrage leveren aan maatschappij en milieu door deelname aan werkgroepen en sociale evenementen.
Welfare of employees
Reducing C02 emissions
Contribution to society
CO2 REDUCTIE

Dankzij de energiebesparing binnen onze bedrijfsvoering en het reduceren van CO2 in projecten en in de keten, zijn we sinds april 2016 gerectificeerd op de CO2 prestatieladder v3.1 op trede 3.

Ons doel? Minimaal niveau 3 op de CO2 prestatieladder halen. Dit bereiken we door de emissiegegevens van onze leveranciers en afvalverwerkingsbedrijven ook mee te nemen in de nieuwe plannen voor CO2 reductie.

DUURZAME MAATREGELEN

Een greep uit de maatregelen  die we hebben genomen en de projecten die we lopen rondom duurzaamheid.

Emissieloze boormachine

Wij staan Talpa bij met raad en daad bij de ontwikkeling van een emissieloze grondboormachine. Door onze kennis en kunde is Talpa beter in staat om een emissieloze boormachine te ontwikkelen die aan de hoogste eisen kan voldoen die kopers aan dit soort machines stellen.

Maatregelenlijst SKAO

Op de website van de SKAO hebben wij voor het aankomend jaar de maatregelenlijst met reeds genomen en geplande maatregelen ingevuld.

Rapport Maatregellijst 2024

Duurzame leverancier

Wij staan ingeschreven bij Duurzameleverancier.nl, het platform voor organisaties die willen investeren in duurzaamheid. Op de website over veilige en verantwoorde bedrijfsvoering updaten we twee keer per jaar onze emissiegegevens.

CO2 compensatie

De jaarlijkse CO2 uitstoot van onze machines en voertuigen wordt volledig gecompenseerd.

CO2 voetafdruk van U15

Sialtech heeft van 2016 tot en met 2018 meegedaan aan het CO2 voetafdruk project van U15. Hierbij worden voetafdrukken van deelnemers met elkaar vergeleken en wisselen deelnemers kennis en tips uit.