Kwaliteit en veiligheid

Topkwaliteit en veiligheid gaan boven alles. Dat is het uitgangspunt bij al onze werkzaamheden. We stellen hoge eisen aan onszelf. We investeringen en verdiepen ons constant in nieuwe technieken en ontwikkelingen. Ons ervaren, nauwkeurige en gedreven team werkt met  hoogwaardige boormachines en volgens de wettelijke regels en met alle vereiste certificeringen. Zo kunnen met trots zeggen dat we al 27 jaar representatieve en hoogwaardige bodemmonsters voor onze klanten verzorgen.

De juiste certificaten

Wij werken volgens alle wettelijke richtlijnen en eisen die gelden bij de desbetreffende veldonderzoeken. Veiligheid voor onze medewerkers en voor de omgeving is een geïntegreerd onderdeel van ons managementsysteem. Sialtech is in het bezit van alle vereiste certificeringen. We beschikken over de meest volledige veiligheidscertificeringen ISO 45001 en VCA**.

Sialtech is gecertificeerd voor:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015 – kwaliteitszorg
 • VCA** 2017/6.0 – Zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu
 • NEN-ISO 45001:2018 – Management systemen voor gezond en veilig werken
 • BRL 1000 (protocollen: 1001 en 1002) – Partijbemonsteringen grond en afvalstoffen NL
 • BRL 2000 (protocollen: 2001, 2002, 2003 en 2018) – Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek NL
 • BRL 2100 (protocol: 2101) – Mechanisch boren NL
 • BRL 6000 (protocollen 6001 en 6002) – Milieukundige begeleiding landbodemsanering NL
CERTIFICATION
NEN-EN-ISO 9001:2015
VCA** 2017/6.0
NEN-ISO 45001:2018
BRL 1000 (protocol 1001 en 1002)
BRL 2000 (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018)
BRL 2100 (protocol 2101)
BRL 6000 (protocol 6001 en 6002)
Ervaren veldwerkers

Bij elk specialisme horen opleidings- en ervaringseisen. Voor onze projecten zetten wij ervaren veldwerkers in die voldoen aan alle daarbij horende eisen (paragraaf 3.2.2 van BRL 2000). Alle medewerkers in de buitendienst hebben een geregistreerde Nederlandse erkenning voor het uitvoeren van milieukundig veldwerk. Ze krijgen jaarlijks een audit en een medische keuring. Onze stagiaires en veldwerkers in opleiding worden intensief begeleid en werken altijd met minimaal één geregistreerde veldwerker samen op locatie. Onze zelfstandige veldwerkers zijn in het bezit van de volgende certificaten:

 • Basisveiligheid VCA
 • Bodembeschrijving
 • Asbestherkenning
 • Bedrijfshulpverlening
SPECIALISTEN

Door de snelle technologische ontwikkelingen en de voortdurend toenemende opleidings- en ervaringseisen van onze klanten, overheden en toezichthoudende instanties is er sprake van steeds verdergaande specialisatie.

De buitendienst van Sialtech kent de volgende specialismen:

 • Veldwerker milieukundig bodemonderzoek
 • Veldonderzoeker geotechniek
 • Gecertificeerd monsternemer
 • Boormeester
 • Asbestdeskundig veldonderzoeker
 • Milieukundig begeleider
Veilig materieel

Vanzelfsprekend is al ons materieel voorzien van alle benodigde veiligheidsvoorzieningen. Voor het besturen van de boormachines en het leveren van kwalitatief hoogwaardige monsters is de juiste kennis en ervaring vereist. Daarom zetten wij hiervoor altijd onze gespecialiseerde bemanning in.

Lidmaatschap

Wij spelen een belangrijke rol in de Nederlandse regelgeving op het gebied van milieukundig bodemonderzoek. We zijn vanaf het begin betrokken bij het opstellen voor de Nederlandse richtlijnen voor grondboringen en monstername ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek. Met onderstaand lidmaatschap zetten wij ons in om de kwaliteit van de richtlijnen en certificeringen van het bodembeheer in Nederland hoog te houden en verder te ontwikkelen.

src
Member VKB

Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer. Henk Nijmeijers (directeur van Sialtech) was van 2015 tot 2018 voorzitter van de sectie metingen binnen het VKB.

www.vkb-online.nl

src
Member SIKB

Stichting Kwaliteitsborging Infrastructuur voor Bodembeheer. Henk Nijmeijers (directeur van Sialtech) was van 2002 tot 2017 voorzitter van de sectie metingen binnen het SIKB.

www.sikb.nl